De oprichter van WSCN Apostel Simeon Mukwiza uit Canada

We zijn een kleine maar kinderrijke geloofsgemeenschap

Ons koor is onze trots

Alles wordt vertaald in het Nederlands, Engels of Frans

Bezoek van SOFAK, een van onze institutionele donateurs